2023-жылдын 17-апрелинде Инновациялык  технологиялар жана энергетика институтунун  туусу көтөрүлдү.

2023-жылдын 17-апрелинде Инновациялык  технологиялар жана энергетика институтунун  туусу көтөрүлдү. Бул иш-чарага институттун професордук-окутуучулар курамы менен студенттер катышты.

Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунун туусун – институттун Окумуштуулар кеңешинин 2023-жылдын 24-январындагы №23/6 токтому менен бекитилген.