Негизги маалыматтар

Аймактык билим берүү институту Кыргызстандын түштүк аймагында жаңыдан уюшулган жаш жогорку окуу жай болуп саналат. Институт Жалал-Абад областынын Таш-Комур шаарында жайгашкан. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2012-жылдын 26-мартындагы № 121966-3303 каттоо номеринде юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк бар.

Көбүрөөк маалымат