«Belgian Education Concul» (Бельгиялык  билим берүү борбору) тарабынан сертификаттарга ээ болушту.

Инновациялык технологиялар жана энергетика  институтунун профессордук-окутуучулар курамы «Belgian Education Concul» (Бельгиялык  билим берүү борбору) тарабынан уюштурулган   “Окутуунун  активдүү  методдору: PBL,  CBL, TBL жана  RBL” боюнча 72 сааттык квалификациясын жогорулатуу курсунан өтүштү . Курстун катышуучулары  жыйынтыктоочу  сынактарын ийгиликтүү тапшырышып, сертификаттарга ээ болушту.