Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунда Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганынын 34 жылдыгына карата “Илим менен Билимге көпүрө тил, Көкөлөткөн адамды тили деп бил” аталышындагы көргөзмө бурч уюштурулду. Ошондой эле...
Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунун 550700 Педагогика багытындагы ИПД-1-21 тайпасынын студенттерине “Адаптациялык-педагогикалык” практикага чыгууга карата конференция өткөрүлдү.       Конференция өткөрүүнүн негизги максаты: окуу жайдан алган теориялык билимдерин...
    Инновациялык технологиялар жана энергетика институ  тунда 2023-жылдын 9-сентябрында “Экономика” багытынын бүтүрүүчүлөрүнө Жогорку кесиптик билими жөнүндөгү мамлекеттик документти – дипломду тапшыруу иш-чарасы өттү. Дипломду тапшырууда институттун ректору х.и.к....
        Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунда 2023-жылдын 2-сентябрында “Педагогика” багытынын бүтүрүүчүлөрүнө Жогорку кесиптик билими жөнүндөгү мамлекеттик документти – дипломду тапшыруу иш-чарасы өттү. Дипломду тапшырууда институттун ректору...
Инновациялык технологиялар жана энергетика институтуна п.и.д., профессор Сияев Таштанбек Моңолдорович келип, жаңы окуу жылына карата илимий-усулдук багытагы бир нече иш-чараларды пландап кетти. Иш-чаранын алкагында професордук-окутуучулар курамына тренингдерди өтүү жана...
2023-жылдын 8-10-июнунда Ош мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте «Окумуштуулук даражаларды изденүүчүлөрдүн (докторанттар жана аспиранттардын) V-мектеби» аттуу  конференция болуп өттү.  Конференцияга институтан Сооронбаева Гулгаакы Манасбековна  жана...
                   2023-жылдын 8-июнунда Талас мамлекеттик университети (Тал МУ) менен Инновациялык технологиялар жана энергетика институттун  ортосунда илимий, окуу, маданият жана академиялык мобилдүүлүк боюнча кызматташуу келишими түзүлдү. Тал МУнун ректорунун  м.а.ф.и.д.,...
2023-жылдын 25-26-майында Бишкек шаарында ЖОЖдор арасындагы жаш окумуштуулардын жана студенттердин илимий-практикалык конференциясында III – орунду ээлеген ИЭЭ-1-21-тайпасынын студенти Курсантбек уулу Аязбекке 2000 (эки миң) сом, илимий жетекчиси улук окутуучу...
2023-жылдын 16-майында  А. Мырсабеков атындагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде “Учурдагы билим берүү маселелери студенттердин көз карашында” аталышында Аймактык студенттик илимий-  теориялык конференция өттү. Институттун ИПД-1-22 тайпасынын студенти Тынычбек кызы...