Кыргыз Республикасынын Эмгек Баатыры,  акын жана котормочу Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдыгына карата Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунун “Экономика жана информатика” кафедрасы тарабынан уюштурулуп иш чара өткөрүлдү.

Кыргыз Республикасынын Эмгек Баатыры,  акын жана котормочу Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдыгына карата Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунун “Экономика жана информатика” кафедрасы тарабынан уюштурулуп иш чара өткөрүлдү. Институттун фоэсинде Түмөнбай Байзаковдун өмүр жолу, чыгармалары чагылдырылган көргөзмө бурч жасалды. Студенттер тарабынан видео роликтер даярдалып, доклад окулду.