2023-жыл 11-мартта Инновациялык технологиялар жана энергетика институту бекитилип бөлүнгөн жерде ишенбиликти өткөрдү.