2023-жылдын  3-майында спорттун  волейбол түрү   боюнча  окутуучулар арасында спорттук иш-чара  өткөрүлдү.

2023-жылдын  3-майында  Инновациялык технологиялар жана  энергетика институту (ИТЭИ), Б.Осмонов атындагы  Жалал-Абад  мамлекеттик университетинин Таш-Көмүр инженердик- педагогикалык факультети (ТИПФ) жана Таш-Көмүр аймактык колледжи (ТАК) тарабынан  уюштурулган спорттун  волейбол түрү   боюнча  окутуучулар арасында спорттук иш-чара  өткөрүлдү.