Аймактык билим берүү институтунун “Педагогика” багытынын студенттеринин адаптациялык практикасынын отчету.

Аймактык билим берүү институтунун  “Педагогика” багытында окууган студенттеринин адаптациялык практикасынын отчету алынды. Студенттер бөлүнгөн мектептерде практикасын өтөп, өздөрүнүн ой-пикирлери менен бөлүштү. Болочок мугалимдерди адаптациялык-практикада алардын кесиптик-педагогикалык багытын калыптандыруу жана билим берүү системасынын, билим берүү мекемелеринин окуу-тарбия процесси менен таанышып келишти. Отчетту кабыл алуу учурунда ар бир студент менен теориялык билими жана практикалык көндүмдөрү боюнча аңгемелешүү өткөрүлдү. Баалар AVN маалымат системасына киргизилди жана ведомость кагазга чыгарылып, отчетко тиркелди.