Окуу-усулдук иштеринин презентациясы

Описание мероприятия и т.д.

  • Date : 27 October 2022
  • Time : 12:00 - 13:00 (UTC+6)
  • Venue : Таш-Комур, Кыргызстан