Инновациялык технологиялар жана энергетика институттунда 2024-жылдын 22-23-24-апрель күндөрү кесипке үгүттө иш чарасынын алкагында “Ачык эшиктер” күнү өткорүлдү. 

Инновациялык технологиялар жана энергетика институттунда 2024-жылдын 22-23-24-апрель күндөрү кесипке үгүттө иш чарасынын алкагында “Ачык эшиктер” күнү өткорүлдү.  Иш чарага Таш-Көмүр шаарындагы  Н.Островский ат. №1;  Токтогул ат. №4; Т.Шадыканов ат. №14 гимназия; Т.Молдо ат. №3; Ленин ат.№5; А.С.Пушкин ат. №12; К.Кузомбаев ат.№7№ А.Осмонбеков ат. №9 жалпы билим берүүчү орто мектептер жана №111кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрү келип, институттун материалдык-техникалык жана илимий-усулдук базалары менен кеңири таанышып кетишти.

Бүтүрүүчүлөр тарабынан берилген суроолорго ар бир багыттын кафедра башчылары, окутуучулар курамы жана тиешелүү бөлүмдөрдүн кызматкерлери жооп беришти.