Инновациялык технологиялар жана энергетика институтуна п.и.д., профессор Сияев Таштанбек Моңолдорович келип,жаңы окуу жылына карата илимий-усулдук багытагы бир нече иш-чараларды пландап кетти.

Инновациялык технологиялар жана энергетика институтуна п.и.д., профессор Сияев Таштанбек Моңолдорович келип, жаңы окуу жылына карата илимий-усулдук багытагы бир нече иш-чараларды пландап кетти. Иш-чаранын алкагында професордук-окутуучулар курамына тренингдерди өтүү жана студенттер үчүн баяндама лекцияларды окуп берүү жагы каралды.