Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунун «Педагогика» багытынын “Адаптациялык” практиканын жыйынтыгын чыгаруу

Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунун «Педагогика» багытынын

ИПД-2-20
ИПД-3-20
ИПД-4-20
тайпаларыкелишимдин негизинде 2023-жылдын 16-январынан 04-февральга чейин Кара-Көл ш.ТашКөмүр ш. Ноокен жана Аксы районуна караштуу мектептерден 3 жумалык «Адаптациялык» практикасын өтөп келишти.

“Адаптациялык “ практиканын жетекчилери
1.”ПГД” каф.башчысы: Мырзабекова.А.Ы.
2. Улук окутуучу: Молдобаев.К.У.
3. ИТЭИнин практика б/ча жооптуу: Бакиева.Д.А.
4. Окутуучу: Орозалиева Н.С.
Тайпаларга дайындалып, сабактарына катышып келишти.
Үчүнчү курстун студенттери “Адаптациялык “ практиканын жүрүшүндөгү иш-аракеттери тууралуу айтып
беришти.Практика учурундагы ийгиликтер жана көйгөйлөрү менен бөлүштү.
“Адаптациялык” практиканын жыйынтыгын чыгаруу да болду. Студент-практиканттардын ишмердүүлүгүн
байкоо жүргүзүү максатында ар бир тайпага “Мыкты практикант” наамы боюнча сынак уюштурулуп,
мыктылар аныкталды.