«Окумуштуулук даражаларды изденүүчүлөрдүн (докторанттар жана аспиранттардын) V- мектеби» аттуу конференция болуп өттү.

2023-жылдын 8-10-июнунда Ош мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте «Окумуштуулук даражаларды изденүүчүлөрдүн (докторанттар жана аспиранттардын) V-мектеби» аттуу  конференция болуп өттү.  Конференцияга институтан Сооронбаева Гулгаакы Манасбековна  жана Сооронбаева Бермет Бегалиевна  катышып, сертификаттарга ээ болушту.