Таш –Көмүр шаарында жайгашкан “Кристалл”220/110/10 Кв көмөкчү чордрнунда студенттер практика жүзүндө электр шаймандары менен таанышуу.

Ноябрь айынын акырында Таш –Көмүр шаарында жайгашкан “Кристалл” 220/110/10 Кв көмөкчү чордрнунда ИТЭИнин “Электроэнергетика” кафедрасынын 2-курсунун студенттери куратору улук окутуучу Жуманалиева Мерим эжекенин жетекчилиги менен экскурсияга барып практика     аанышып келишти.