“Учурдагы билим берүү маселелери студенттердин көз карашында” аталышында Аймактык студенттик илимий- теориялык конференция өттү.

2023-жылдын 16-майында  А. Мырсабеков атындагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде “Учурдагы билим берүү маселелери студенттердин көз карашында” аталышында Аймактык студенттик илимий-  теориялык конференция өттү. Институттун ИПД-1-22 тайпасынын студенти Тынычбек кызы Ширин конференцияга катышып, баяндама жасады. Конференциянын жайынтыгында сертификатка ээ болду.