Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети (Нарын шаары)

Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети (Нарын шаары) менен Аймактык билим берүү институтунун ортосунда илимий-усулдук базаны чыңдоо, профессордук-окутуучулар курамы жана студенттердин ортосундагы академиялык мобилдүүлүктү жүргүзүү, маданий жана биргелешкен Эл аралык долбоорлордун үстүндө иштөө, билим берүү жана илимий-изилдөө иштеринин натыйжалуулугун жогорулатуу жана өз ара кызматтыштыкты түзүү максатында Меморандумга кол коюлду.