“Тарых жана ата – бабаларды эскерүү” күнү

2022-жылдын 7-8-ноябрь “Тарых жана ата – бабаларды эскерүү” күндөрүнө карата Аймактык билим берүү институтунда, түзүлгөн иш пландын негизинде куратордук ачык сабактар, көргөзмө бурчтар. Ошондой эле АББИнин конференс залында “Тарых жана биз”деген темада студенттерге жана окутуучуларга “ПГД” кафедрасынын улук окутуучусу Мырзабекова Айзада слайд презентациялоо менен доклад окуду.

ТАРЫХ ЖАНА БИЗ»

)